"I write the newspaper."

แปลว่า:ฉันเขียนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

January 26, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/iehX8

อุต๊ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย