1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "วางหนังสือเล่มนี้บนโต๊ะตัวนี…

"วางหนังสือเล่มนี้บนโต๊ะตัวนี้"

แปลว่า:Put this book on this table.

January 27, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย