"วางหนังสือเล่มนี้บนโต๊ะตัวนี้"

แปลว่า:Put this book on this table.

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

อิดกทง

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย