"The man has a calendar."

แปลว่า:ผู้ชายมีปฏิทิน

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nick940339

ผู้ชายคนนี้ ผิดเหรอครับ

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย