"The man has a calendar."

แปลว่า:ผู้ชายมีปฏิทิน

January 27, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

เหมือนทายแทงหวย ผู้ชาย ผู้ชายคนนี้


https://www.duolingo.com/profile/nick940339

ผู้ชายคนนี้ ผิดเหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

ตอบ "ผู้ชายมีปฏิทินเล่มหนึ่ง" แม่งเสือกให้ผิด!!


https://www.duolingo.com/profile/MarkChaa

ผู้ชายคนนั้น - That man

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย