"I am studying English."

แปลว่า:ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่

January 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

ตอบถูกต้องตามที่เฉลยมาแต่ผิิด


https://www.duolingo.com/profile/rG9g2

ตอบถูกแต่ไม่ถูก งง เลย


https://www.duolingo.com/profile/rG9g2

มั่วดี


https://www.duolingo.com/profile/mam658428

ตอบตามที่เฉลยแต่ผิด แล้วจะไปต่อยังไงคะ


https://www.duolingo.com/profile/mikdadsmd

ตอบตามเฉลยแล้วทำไมผิด งง


https://www.duolingo.com/profile/Tita681355

ตอบถูกเหมือนคำเฉลยแต่ขึ้นว่าผิดแล้วไปต่อไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/8qQI6

ตอบถูกแล้วทำไมเป็นผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย