"They live in peace."

แปลว่า:พวกเขาอาศัยอยู่ในความสงบสุข

January 28, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Top544710

Peace แปลว่าสงบเฉยๆก็ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย