"They live in peace."

แปลว่า:พวกเขาอาศัยอยู่ในความสงบสุข

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Top544710

Peace แปลว่าสงบเฉยๆก็ได้นะ

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย