"June starts tomorrow."

แปลว่า:เดือนมิถุนายนเริ่มวันพรุ่งนี้

January 29, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Wanpichit

ตอบถูกแล้ว แต่ทำไมผิดอ่า


https://www.duolingo.com/profile/Mayah953676

ใช่ค่ะ ตอบถูกแต่ไท่ให้


https://www.duolingo.com/profile/Phalakorn1

เหมือน น จะขาดไป แล้ว มี ม เกินมา


https://www.duolingo.com/profile/AppChiratt

ทำไมภาษาอังกฤษแปลไทยมันยากจัง


https://www.duolingo.com/profile/Aoepoji

ตอบไม่เหมือนก็ไม่ได้ด้วยนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย