"June starts tomorrow."

แปลว่า:เดือนมิถุนายนเริ่มวันพรุ่งนี้

January 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wanpichit

ตอบถูกแล้ว แต่ทำไมผิดอ่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย