"The cat is looking at the fish."

แปลว่า:แมวตัวนี้กำลังมองปลาตัวนี้อยู่

January 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

ตอบถูกต้องกับเฉลยนะคะแต่ระบบไม่ให้ ต้องรอพิมพ์รอบที่สองถึงจะให้ผ่านซะงั้น....แบบนี้ก็ได้ด้วย..ดีเหมือนค่ะ ฝึกความอดทน และ จดจำ...5555.....


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

ขอโทษค่ะพิมพ์ตกไปหนึ่งตัว คือคำว่า เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ทำไมต้องมีคำว่า ตัวนี้ ด้วยครับ ในเมื่อใช้ The

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย