"She is a beautiful woman."

แปลว่า:เธอเป็นผู้หญิงที่สวย

January 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wanpichit

"เธอเป็นผู้หญิงที่สวย" ตอบถูกแล้ว ทำไมผิดอ่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย