"She is a beautiful woman."

แปลว่า:เธอเป็นผู้หญิงที่สวย

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wanpichit

"เธอเป็นผู้หญิงที่สวย" ตอบถูกแล้ว ทำไมผิดอ่า

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย