"พวกเราอยู่บนโลก"

แปลว่า:We live on earth.

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

We are on earth?????

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย