"The climate"

แปลว่า:อากาศดี

January 31, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

อากาศดีตรงไหนคะ


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

I think you are wrong.It shound be "Good climate".


https://www.duolingo.com/profile/Saint_Emmeline

เฉลยผิดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย