https://www.duolingo.com/-...Sterling...-

[Lớp I like studying Eng] - Bài học + bài tập #2 Tuần 1

Xin chào :) hôm qua bận nên mình đã dời sang hôm nay. Hôm nay sẽ học bài thứ 2 + làm bài tập luôn nhé.


Bài 2: Câu So Sánh


I. So sánh ngang bằng (Equality)

 • So sánh bằng dùng để so sánh 2 người, 2 vật, 2 việc, 2 nhóm đối tượng cùng tính chất.

 • Được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước, sau tính từ hoặc trạng từ.

 • CẤU TRÚC:

(+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

(-) S + to be/ V + not + so/as + adj/ adv + as + O

 • Ex:

She is as beautiful as her sister.

He is as stupid as his friend

 • Trong câu phủ định “so” có thể được dùng thay cho “as”

 • Ex:

Your dog is not as/so pretty as mine.

I can’t draw as/ so beautiful as her.

 • Với cách so sánh bằng tiếng Anh, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”

S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

 • Ex:

The red book is as expensive as the white one = The red book is the same price as the white one. (Cuốn sách đỏ có giá bằng với cuốn sách trắng.)

English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese (Tiếng Anh với tiếng Trung Quốc có độ khó tương đương nhau.)

 • Lưu ý:

Dùng “the same as” chứ không dùng “the same like”.

 • Ex:

How old are you? – I am the same age as Tom. (không dùng “the same like”)

(Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi bằng tuổi với Tom.)


I. So sánh hơn (Comparative)

 • Có 2 cách so sánh bằng tiếng Anh, trong đó so sánh hơn dùng để để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Cấu trúc của câu so sánh hơn:

Tính từ ngắn (Short Adj): S + V (hoặc to be) + adj/adv + er + than + N/pronoun

Tính từ dài (Long Adj): S + V + more + adj/adv + than + N/pronoun

 • Ex:

  He is taller than his father.

She speak English more fluently than her friend.

Tính từ ngắn, tính từ dài là gì thì mình sẽ ghi bên dưới.

I. So sánh nhất (Superlative)

 • Một cách so sánh bằng tiếng Anh khác chính là so sánh nhất, dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm:

Tính từ ngắn (Short adj): S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun

Tính từ dài (Long adj): S + V + the most + adj/adv + N/pronoun

 • Ex:

  She is the most beautiful girl I have ever seen.

This is the longest river in the world.


Như mình đã nói bên trên, phần dưới này sẽ ghi rõ tính từ ngắn, tính từ dài là như thế nào cũng như những lưu ý khi sử dụng:
 • Tính từ ngắn (Short adj) là tính từ chỉ có 1 âm tiết

Ex: tall, high, cheap,...

Khi dùng trong các câu so sánh hơn, thêm er vào đuôi những tính từ này.

Khi dùng trong các câu so sánh nhất, thêm est vào đuôi những tính từ này.

 • Tính từ dài (Long adj) là tính từ có 2 âm tiết trở lên

Ex: interesting, expensive, happy,....

Khi dùng trong các câu so sánh hơn, thêm er vào đuôi những tính từ này.

Khi dùng trong các câu so sánh nhất, thêm est vào đuôi những tính từ này..

 • Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất. (ex: hot --> hotter/hottest)

 • Tính từ đặc biệt là những tính từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng đuôi y, le, et, ow, er

Những tính từ này mặc dù có 2 âm tiết nhưng vẫn xem là tính từ ngắn. Chỉ cần thêm đuôi er vào câu so sánh hơn và thêm đuôi est vào câu so sánh nhất là xong.

Nhưng lưu ý đối với tính từ kết thúc bằng đuôi y:

Khi dùng trong các câu so sánh hơn hoặc so sánh nhất, bỏ đuôi y đi, thay bằng đuôi i và thêm er/est bình thường

Ex: happy --> happier --> happiest

LƯU Ý: 1 số tính từ/trạng từ sẽ không theo những nguyên tắc trên, hay còn gọi là bất quy tắc. Những tính từ này bắt buộc học thuộc lòng

Không thấy rõ thì mở sang tab khác xem nha.


Xong phần bài học. Còn bây giờ là bài tập: Click here

Bài cũng dễ lắm :v Nhớ làm bài đầy đủ :)

Chúc học tốt :))

1 tuần trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cong.dang.yeu

ĐHT

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Kim_Taehyung_V

ĐHT

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/tu2007q
 • 12
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 4
 • 2
 • 13

ĐHT

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/_Chj_
 • 10
 • 55

ĐHT

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/tranvangiang6a

DHT

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/-Bunn.

ĐHT

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/-.-Su.Kem...

ĐHT

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Sterling...-

Muộn rồi nhé. Lớp đã tổng kết rồi. Mốt nhớ làm sớm hơn :)

5 ngày trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.