"ผู้ชายหนึ่งคน"

แปลว่า:One man

January 31, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย