"He is an Italian."

แปลว่า:เขาเป็นคนอิตาลี

February 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/a7a9J

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/pookydeeda

should be " ชาวอิตาเลีี่ยน'

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย