"Yes, bye!"

แปลว่า:ใช่ ลาก่อน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ftL86

ตอนแล้วว่า"ใช่่​ ลาก่อน" ทำไมไม่ถูกงง???

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย