"They are approximately the same age."

แปลว่า:พวกเขาอายุใกล้เคียงกัน

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/moCg6d

ตอบถูกตรงทุกตัวอักษรกับเฉลย แต่ก้อบอกว่าผิด! จะไปยังไงล่ะทีนี้

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย