"They are approximately the same age."

แปลว่า:พวกเขาอายุใกล้เคียงกัน

February 1, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

ตอบถูกตรงทุกตัวอักษรกับเฉลย แต่ก้อบอกว่าผิด! จะไปยังไงล่ะทีนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย