"A girl eats chicken."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกินไก่

February 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DlJx8

พูดหลายครั้งแล้วทำไมผิดผิดบ่อยมากคำถามที่ให้พูดใส่ไมค์เนี่ยทั้งๆที่ตัวเองพูดถูกแล้ว

Learn English in just 5 minutes a day. For free.