"A girl eats chicken."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกินไก่

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DlJx8

พูดหลายครั้งแล้วทำไมผิดผิดบ่อยมากคำถามที่ให้พูดใส่ไมค์เนี่ยทั้งๆที่ตัวเองพูดถูกแล้ว

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย