https://www.duolingo.com/profile/DauNgok

[Game for Tet] General Quiz (Tạm thời End)

Chào ạ :v Cái tiêu đề nói lên tất cả rồi. Không có gì nữa thì vào vấn đề chính nhé.


Game: General Quiz

 • Các bạn không cần đăng kí đâu, cứ tiến thẳng vào chơi nhé!

 • Chơi tại topic này. Nhớ dislike những bình luận không liên quan.

 • Có thể trả lời lại.

 • Trong quá trình chơi, tuyệt đối không search Google (Dâu biết mình không thể quản việc bạn có search hay không nhưng khi chơi, hi vọng bạn giữ một sự nghiêm túc nhất định!).

 • Mỗi câu hỏi, bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất nhận 8 lingots.

 • Câu hỏi là những câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh và về tất cả chủ đề (vậy nên mới có tên là General Quiz).


20:38 bắt đầu mọi người nhé <3

Trễ rồi nên chơi tới khoảng 21:30 là dừng, hôm sau chơi tiếp mọi người nha.
February 3, 2019

65 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 10 (final question): What is Kavachi in the South Pacific?

A. A fermented drink

B. An active submarine volcano

C. A sacred mountain peak

D. A ceremonial funerary dance

Trả lời đúng, nhận gấp đôi :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

D

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThanhChngV

A

August 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LamTram_NguyAnh

B

MẤY CÂU VẬY EM GÁI?
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :))
Tùy thôi chị. Mà em đi ngủ rồi nên end sớm.
Chúc chị năm mới tất cả lời chúc <3
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LamTram_NguyAnh

Em gái cx z nhoa~ Năm ms tràn đầy may mắn, hạnh phúc, vui vẻ, học giỏi và xinh đẹp nhá!! <3

Okie~ Ngủ ngon, mơ đẹp nhé cô gái nhỏ!! ^00^
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bin241009

cho tui chơi zới . được không hả !!!!!!!!.

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 1: Before rubber, what was often used as an eraser?

A. Bread

B. Sponges

C. Rock salt

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Papaya.

A

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

A. Bread

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/quangquang335151

B

February 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 6: Which country is closer to the North Pole?

A. Finland

B. China

C. North Korea

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

A

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 7: Who was president of the United States in 2005?

A. Bill Clinton

B. Barack Obama

C. George W. Bush

D. George H.W. Bush

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

B

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Wrong.
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Papaya.

C

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

D

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 8: You want to make green paint. Which colors do you mix together?

A. Red & Yellow

B. Blue & Yellow

C. Orange & Purple

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LamTram_NguyAnh

B

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

Ah, chj Hy :)

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

B

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Papaya.

B

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 9: How many countries had sign in UNEP?

A. 120

B. 100

C. 115

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 2: Berlin is the capital of which country?

A. Belgium

B. Netherlands

C. Germany

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Papaya.

C

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Wrong.
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Papaya.
 • Ủa nhớ Berlin ở Đức mà :vv
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Nhầm :vvv Xin lỗi bạn nhé.
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

C

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Wrong.
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

A

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/firerockvn

sai rồi berlin ở đức mà

March 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 3: Does the moon have gravity?

A. Yes.

B. No.

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

A

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Question 5: It takes a bright person to innovate! Who is credited with inventing the light bulb?

A. Alexander Graham Bell

B. Benjamin Franklin

C. Thomas Edison

Câu này xl mn nhé! C là đáp án đúng!
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

C

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Wrong.
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Jolie.me

C

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Wrong.
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Papaya.

c

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

B

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Correct :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Papaya.

B

February 3, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.