https://www.duolingo.com/DauNgok

[Game for Tet] General Quiz (Tạm thời End)

 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4

Chào ạ :v Cái tiêu đề nói lên tất cả rồi. Không có gì nữa thì vào vấn đề chính nhé.


Game: General Quiz

 • Các bạn không cần đăng kí đâu, cứ tiến thẳng vào chơi nhé!

 • Chơi tại topic này. Nhớ dislike những bình luận không liên quan.

 • Có thể trả lời lại.

 • Trong quá trình chơi, tuyệt đối không search Google (Dâu biết mình không thể quản việc bạn có search hay không nhưng khi chơi, hi vọng bạn giữ một sự nghiêm túc nhất định!).

 • Mỗi câu hỏi, bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất nhận 8 lingots.

 • Câu hỏi là những câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh và về tất cả chủ đề (vậy nên mới có tên là General Quiz).


20:38 bắt đầu mọi người nhé <3

Trễ rồi nên chơi tới khoảng 21:30 là dừng, hôm sau chơi tiếp mọi người nha.
6 ngày trước

63 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 10 (final question): What is Kavachi in the South Pacific?

A. A fermented drink

B. An active submarine volcano

C. A sacred mountain peak

D. A ceremonial funerary dance

Trả lời đúng, nhận gấp đôi :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/....LinYujin....

B

MẤY CÂU VẬY EM GÁI?
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :))
Tùy thôi chị. Mà em đi ngủ rồi nên end sớm.
Chúc chị năm mới tất cả lời chúc <3
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/....LinYujin....

Em gái cx z nhoa~ Năm ms tràn đầy may mắn, hạnh phúc, vui vẻ, học giỏi và xinh đẹp nhá!! <3

Okie~ Ngủ ngon, mơ đẹp nhé cô gái nhỏ!! ^00^
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

D

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 1: Before rubber, what was often used as an eraser?

A. Bread

B. Sponges

C. Rock salt

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Papaya.

A

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

A. Bread

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/quangquang335151

B

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 2: Berlin is the capital of which country?

A. Belgium

B. Netherlands

C. Germany

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Papaya.

C

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Wrong.
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-.Swuni.juzk.1.-

B. Netherlands

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Wrong.
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Papaya.
 • Ủa nhớ Berlin ở Đức mà :vv
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Nhầm :vvv Xin lỗi bạn nhé.
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

C

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Wrong.
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

A

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 3: Does the moon have gravity?

A. Yes.

B. No.

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

A

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 6: Which country is closer to the North Pole?

A. Finland

B. China

C. North Korea

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

A

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-.Swuni.juzk.1.-

A. Finland

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 7: Who was president of the United States in 2005?

A. Bill Clinton

B. Barack Obama

C. George W. Bush

D. George H.W. Bush

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

B

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Wrong.
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Papaya.

C

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

D

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-.Swuni.juzk.1.-

C. George W. Bush

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 8: You want to make green paint. Which colors do you mix together?

A. Red & Yellow

B. Blue & Yellow

C. Orange & Purple

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/....LinYujin....

B

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

Ah, chj Hy :)

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

B

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Papaya.

B

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 9: How many countries had sign in UNEP?

A. 120

B. 100

C. 115

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-.Swuni.juzk.1.-

A. 120

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Question 5: It takes a bright person to innovate! Who is credited with inventing the light bulb?

A. Alexander Graham Bell

B. Benjamin Franklin

C. Thomas Edison

Câu này xl mn nhé! C là đáp án đúng!
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

C

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Wrong.
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/_Swiftie_
 • 21
 • 13
 • 10
 • 6
 • 10

C

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Wrong.
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Papaya.

c

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/-...Jii_Mun...-

B

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 4
 • Correct :)
6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Papaya.

B

6 ngày trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.