https://www.duolingo.com/profile/DauNgok

[Game for Tet] General Quiz (Tạm thời End)

Chào ạ :v Cái tiêu đề nói lên tất cả rồi. Không có gì nữa thì vào vấn đề chính nhé.


Game: General Quiz

  • Các bạn không cần đăng kí đâu, cứ tiến thẳng vào chơi nhé!

  • Chơi tại topic này. Nhớ dislike những bình luận không liên quan.

  • Có thể trả lời lại.

  • Trong quá trình chơi, tuyệt đối không search Google (Dâu biết mình không thể quản việc bạn có search hay không nhưng khi chơi, hi vọng bạn giữ một sự nghiêm túc nhất định!).

  • Mỗi câu hỏi, bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất nhận 8 lingots.

  • Câu hỏi là những câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh và về tất cả chủ đề (vậy nên mới có tên là General Quiz).


20:38 bắt đầu mọi người nhé <3

Trễ rồi nên chơi tới khoảng 21:30 là dừng, hôm sau chơi tiếp mọi người nha.
February 3, 2019

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
  • Question 10 (final question): What is Kavachi in the South Pacific?

A. A fermented drink

B. An active submarine volcano

C. A sacred mountain peak

D. A ceremonial funerary dance

Trả lời đúng, nhận gấp đôi :)
February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sara_Nguyen..

D

February 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThanhChngV

A

August 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bin241009

cho tui chơi zới . được không hả !!!!!!!!.

August 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/THLnumber1

hello

September 25, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.