"What is the purpose of the research?"

แปลว่า:อะไรคือจุดประสงค์ของงานวิจัย

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phatcharap11

คำว่า"อะไร" สามารถอยู่ได้ทั้งต้นและท้ายประโยค

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย