"We take a newspaper."

แปลว่า:พวกเราหยิบหนังสือพิมพ์ไปหนึ่งฉบับ

February 4, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/hjsa869035

พวกเราเอาหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไป ไปหนึ่งฉบับ ภาษาไทยดิ้นได้นะ น่าจะให้


https://www.duolingo.com/profile/BonusdaCha

อันนี้งงผิดได้ไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย