"We take a newspaper."

แปลว่า:พวกเราเอาหนังสือพิมพ์ไปฉบับหนึ่ง

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kaew462960

ตอบถูกแล้วไมบอกผิด พิมพ์ถูกด้วยนะ

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย