"We need wood."

แปลว่า:พวกเราต้องการไม้

February 4, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

พวกเราต้องการป่าไม้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย