"We count on you."

แปลว่า:พวกเราพึ่งพาคุณ

February 4, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/TammanunCh

ใครช่วยอธิบายหน่อย


https://www.duolingo.com/profile/PuripongRo

count on = พึ่งพา, ไว้วางใจใน


https://www.duolingo.com/profile/midori225

พวกเราพึ่งพาตัวคุณไม่ได้เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย