"We count on you."

แปลว่า:พวกเราพึ่งพาคุณ

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TammanunCh

ใครช่วยอธิบายหน่อย

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย