"ฉันแนะนํารายการอาหารนี้"

แปลว่า:I present the menu.

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Top544710

Present = นำเสนอ Recommend = แนะนำ

1 สัปดาห์ที่แล้ว

https://www.duolingo.com/Top544710

Present = นำเสนอ Recommend = แนะนำ

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย