"ฉันสวมกระโปรง"

แปลว่า:I wear a skirt.

2/4/2019, 3:34:20 PM

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/r7YW5

I wear a skirt. เห็นว่ามันมีตัว เอ อยู่ ผมก็เลยอ่านว่า ฉันสวมกระโปรง หนึ่งตัว ก็เห็นมีตัว เอ ก็เลยเลือกข้ออื่น

2/4/2019, 3:34:20 PM
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย