https://www.duolingo.com/DauNgok

#Quà_Tết_2019

 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Hôm nay là mùng 2 rồi nhỉ :< Trong mùng 2, Dâu sẽ tặng cho mọi người mỗi người một bao lì xì nhé. Coi như là bao lì xì yêu thương từ Dâu đi :)))

 • Mỗi người sẽ được nhận từ 10-50 lingots do Dâu quay nhé! Dâu sẽ để lại hình ảnh Dâu quay được coi như là bằng chứng.

 • Dâu sẽ lì xì trong mùng 2 và mùng 3 tết thôi nhé. Cuối cùng thì chúc mọi người một năm 2019 an khang thịnh vượng <3

2/6/2019, 2:45:41 AM

82 Nhận xét


https://www.duolingo.com/.Kili.

Cmt nhận lì xì :3

2/6/2019, 2:48:15 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 23 lingots nhé.

2/6/2019, 2:49:38 AM

https://www.duolingo.com/Mee_Chris

Nhận lì xì của Dâu cuteoo

Nhớ Chi hem??
2/6/2019, 2:49:47 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Nhớ a :)

 • Chi nhận 35 lingots nhé!

2/6/2019, 2:52:50 AM

https://www.duolingo.com/-...Mun...-

Happy New Year.Mà sao Dâu kg vào game của mik chơi?

2/6/2019, 2:50:11 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Dâu quên đk rồi. Bạn nhận 11 lingots nhé :3

2/6/2019, 2:53:46 AM

https://www.duolingo.com/-.Swuni.juzk.1.-

cmmt na~

2/6/2019, 2:55:38 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 18 lingots nah :3

2/6/2019, 2:56:48 AM

https://www.duolingo.com/.Kiriyo.

Nhận lì xì!

2/6/2019, 2:55:39 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 28 lingots nhé :3

2/6/2019, 2:58:42 AM

https://www.duolingo.com/...Cry...

Cmt

2/6/2019, 2:59:06 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Su nhận 49 lingots nha :)

2/6/2019, 3:00:30 AM

https://www.duolingo.com/...Cry...

Cảm ơn Dâu nhìu :>>>

2/6/2019, 3:06:41 AM

https://www.duolingo.com/_Bad_
 • 10
 • 85

cmt ạ

2/6/2019, 3:20:45 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 20 lingots nha :3

2/6/2019, 3:21:43 AM

https://www.duolingo.com/-.Kinn.

Cmt

2/6/2019, 4:00:32 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bunn nhận 37 lingots nha :>

2/6/2019, 8:46:17 AM

https://www.duolingo.com/-.Kinn.

Thanks Dâu nhìu :>. Chúc Dâu năm ms zui zẻ hen :D

2/7/2019, 12:03:48 PM

https://www.duolingo.com/Sweet.cake.

Cmt nhận lì xì !

2/6/2019, 4:03:00 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 13 lingots nhé (trúng số gì không trúng lại trúng số 13 :<)!

2/6/2019, 8:48:58 AM

https://www.duolingo.com/-Jii_2006
 • Nhận lì xì

 • Chúc Dâu năm mới zui zẻ nhae :) Làm bạn nha .. Mà Dâu 2k mấy vại???

Jii lì xì cho Dâu 50 lingot nak coi như lộc đầu năm mới nha ^^
2/6/2019, 4:14:02 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Jii nhận 37 lingot nha :)

2/6/2019, 8:50:37 AM

https://www.duolingo.com/-Jii_2006
 • Thank you ^^
2/6/2019, 12:36:11 PM

https://www.duolingo.com/....LinYujin....

Cho chị nhận lộc lì xì đầu năm em gái Dâu ơi hì hi~ ^00^ <3

2/6/2019, 4:16:48 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Chị nhận 46 lingots nha <3

2/6/2019, 8:52:02 AM

https://www.duolingo.com/....LinYujin....

Thanks em gái iu nhìu lắm a~ <3

2/6/2019, 11:40:51 AM

https://www.duolingo.com/_ng.anhgg

Cham nhe

2/6/2019, 4:30:21 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Eii nhận 50 lingots nha <3 Năm mới may mắn nah ~

2/6/2019, 8:54:37 AM

https://www.duolingo.com/_ng.anhgg

Năm mới còn yêu thương nhau nhiều <3

2/6/2019, 1:55:38 PM

https://www.duolingo.com/Kim_Taehyung_V
 • Chúc Dâu năm ms zz!!!!
 • Nhận lì xì!
2/6/2019, 4:38:14 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 12 lingots nha :3

2/6/2019, 9:16:13 AM

https://www.duolingo.com/.Aelita.

cmt nhận lì xì nhé!

Chúc Dâu năm mới vui vẻ nha.

2/6/2019, 5:53:21 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 15 lingots nhé :3

2/6/2019, 9:17:36 AM

https://www.duolingo.com/-Uz-

Nhận lì xì!

2/6/2019, 6:07:05 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 17 lingots nha :)

2/6/2019, 9:19:30 AM

https://www.duolingo.com/Tic.z7_
 • 23
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6

..New Year vuive.

Cmt nhận lixi :))
2/6/2019, 6:11:43 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 26 lingots nha :3

2/6/2019, 9:21:36 AM

https://www.duolingo.com/_broken.4_
 • bạn Dâu lì xì lấy may cho tui < 33
2/6/2019, 7:03:35 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 43 lingots nah <3333

2/6/2019, 9:22:54 AM

https://www.duolingo.com/_broken.4_

.Ui ui, yêu bạn Dâu ghek < 33

2/6/2019, 9:40:32 AM

https://www.duolingo.com/SpadesQuinn
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3

Cmt. Năm mới vui vẻ ~

2/6/2019, 9:33:52 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 25 lingots nhae :)

2/6/2019, 9:37:15 AM

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Tử ơi~ Nhớ tớ hơm a?
Tỉ nà.
2/7/2019, 6:47:29 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • nhớ nha :v mn ai cx đổi tên nên khó nhận quá
2/7/2019, 9:53:37 AM

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Uôi uôi! Đúng á! Tớ cũng suýt chẳng nhận ra bạn ấy! Lạ quớ ờ!
2/10/2019, 7:52:20 AM

https://www.duolingo.com/AnhTua898612

Cmt Nha

2/6/2019, 11:08:20 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 14 lingots nhé :3

2/7/2019, 9:55:14 AM

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • cmt~
2/6/2019, 11:23:35 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 19 lingots nhé ~

2/7/2019, 9:56:16 AM

https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

.

2/6/2019, 11:50:29 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 10 lingots nah ~ À, Dâu thêm 1 lingot chứ nhận lingot thấp nhất vào đầu năm thì tội lắm :)

2/7/2019, 9:57:44 AM

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 25
 • 16
 • 7
 • 7
 • 159
 • năm mới vv :33
2/6/2019, 12:17:32 PM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Tya nhận 26 lingots nhé :3

2/7/2019, 9:59:53 AM

https://www.duolingo.com/.Mixx.
 • 15
 • 7
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 8

=)Chúc Dâu năm mới vui vẻ <3

Nhận quà Tết.

2/6/2019, 12:25:28 PM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 15 lingots nhae :3

2/7/2019, 1:57:01 PM

https://www.duolingo.com/_shii.25
 • 16
 • 8
 • 4
 • 43

năm mới vui vẻ nha Dâu <3

2/6/2019, 2:44:28 PM

https://www.duolingo.com/.Moon..Sun.
 • Bạn nhận 38 lingots nah :)

2/7/2019, 2:00:37 PM

https://www.duolingo.com/-...Maelynn...-
 • Chúc mừng năm mới~

 • Cmt a~

2/6/2019, 3:02:48 PM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Bạn nhận 18 lingots nhé :3

2/7/2019, 1:59:18 PM

https://www.duolingo.com/-Dii
 • 11
 • 4
 • 3

nhận lì xì =)) Dâu năm mới vv :3

2/6/2019, 3:24:25 PM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Dii nhận 25 lingots nhé <3

2/7/2019, 10:02:54 AM

https://www.duolingo.com/hxg_.

happy new year !

2/6/2019, 3:28:55 PM

https://www.duolingo.com/.Moon..Sun.
 • Bạn nhận 10 lingots nha.

2/7/2019, 2:01:58 PM

https://www.duolingo.com/vngphnghoa1

cmt chúc bn năm mới vv

2/7/2019, 1:32:25 AM

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Chúc Dâu năm mới vui vẻ! Làm quen với Nut được hông a?
Nhận lì xì nek
2/7/2019, 2:43:58 AM

https://www.duolingo.com/.Moon..Sun.
 • À được. Mail Dâu là anh123thu234@ nhé ~

 • Nut nhận 21 lingots nha <3

2/7/2019, 2:13:05 PM

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Ukm! Cảm ơn Dâu nhiều nha! <3
2/10/2019, 7:53:02 AM

https://www.duolingo.com/-...Merty...-

Happy New Year

2/7/2019, 2:45:42 AM

https://www.duolingo.com/nong92_
 • năm mới vui vẻ, cmt
2/7/2019, 2:48:33 AM

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

Chấm aaaaa :>

2/7/2019, 6:13:10 AM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Mu nhận 39 lingots nha.

2/7/2019, 10:01:18 AM

https://www.duolingo.com/...-Mu-...

Thanks Dâu nhen :v Đầu năm may mắn ghê =3=

2/7/2019, 12:41:44 PM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Ừ, Dâu cũng vừa thắng mấy trận bài xì lát liên tiếp :))
2/7/2019, 1:54:31 PM

https://www.duolingo.com/TrgKhanhLinkk

cho tui vssss

2/7/2019, 6:43:39 AM

https://www.duolingo.com/tu2007q
 • 12
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 4
 • 2

cmt nhận lì xì

2/7/2019, 10:49:26 AM

https://www.duolingo.com/_alicia1302

Đêm mùng 3 vào comment đây. Chúc cậu năm mới an lành

2/7/2019, 3:16:51 PM

https://www.duolingo.com/DauNgok
 • 24
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 36
 • Thx! Làm biếng quay quá nên tặng cậu 50 lingots cho nhanh nha :)
2/8/2019, 1:06:31 PM

https://www.duolingo.com/_alicia1302

Uầy. Nhiều thế 'v' Cảm ơn nhá nhà nha

2/8/2019, 2:38:22 PM

https://www.duolingo.com/-Swinnii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Cmt~
2/8/2019, 2:39:32 AM

https://www.duolingo.com/ThuyTinhLinhChau
 • 25
 • 13
 • 13
 • 10
 • 2
 • 67

tiếc quá chậm chân rồi huhu :'( :'(

2/8/2019, 3:39:37 PM

https://www.duolingo.com/Trananhbui

hichic đến muộn:))

2/9/2019, 3:04:39 PM
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.