"I wish that today were Friday."

แปลว่า:ฉันอยากให้วันนี้เป็นวันศุกร์

February 6, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ฉันหวังว่าวันนี้เป็นวันศุกร์


https://www.duolingo.com/profile/krittaya6

That นั้น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย