"I wish that today were Friday."

แปลว่า:ฉันอยากให้วันนี้เป็นวันศุกร์

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

ฉันหวังว่าวันนี้เป็นวันศุกร์

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย