"He came home yesterday."

แปลว่า:เขาได้กลับมาบ้านเมื่อวานนี้

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

He came back home yesterday.

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย