"He came home yesterday."

แปลว่า:เขาได้กลับมาบ้านเมื่อวานนี้

February 6, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

He came back home yesterday.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย