"Where are the girls?"

แปลว่า:พวกเด็กผู้หญิงอยู่ที่ไหน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kaew462960

ตอบถูกทำไมบอกผิด

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย