"He has introduced the new boss."

แปลว่า:เขาได้แนะนำเจ้านายใหม่

February 7, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/TammanunCh

หัวหน้า


https://www.duolingo.com/profile/pick944712

คนใหม่


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เขาได้แนะนำเจ้านายคนใหม่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย