"The air is pure here."

แปลว่า:อากาศบริสุทธิ์ที่นี่

February 8, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ที่นี่อากาศบริสุทธิ์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย