"หนังสือเป็นของใคร"

แปลว่า:Whose book is it?

February 8, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/SiwatSrisa

Whose is the book ไม่ได้หรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/Duenmatio

ใช้ Whose is this book ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Fonvi2

ยากจัง


https://www.duolingo.com/profile/Phalakorn1

ข้ออื่นใช้ Whose+V to be แต่ข้อนี้ใช้ Whose+N มันคืออะไร


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

Who is the book? แปลว่าอะไร? ใช้แทนกันไม่ได้หรือ?


https://www.duolingo.com/profile/earthnw

ไม่ได้ครับ who ใช้แทนบุคคล whose ใช้แทนความเป็นเจ้าของครับ


https://www.duolingo.com/profile/piyak2

หนังสือคือใคร ครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย