"ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์"

แปลว่า:This man drinks wine.

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Chita555805

มันแปลว่า เขากำลังดื่มไวน์ ไม่ใช่แค่เขาดื่มไวน์

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย