"She will eat from my plate."

แปลว่า:เธอจะกินจากจานของฉัน

February 9, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/25Fb3

คืออะไรคับไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/Somtui1

แปลความหมายแปลกๆ นะ


https://www.duolingo.com/profile/9EhH8

งงครับภาษาแปลไม่รู้เรื่องเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย