"ผู้ชายคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง"

แปลว่า:The man eats an egg.

February 9, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/ki__el

ไม่เข้าใจตรงที่ eats an egg ทำไมต้องมีตัว s ทั้งที่มันเป็นฟองเดียว ใครรู้อธิบายทีค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/WiphawiPhu

กริยาจะเติมsได้ ประธานต้องเป็นเอกพจน์ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/AfnanTime

คำว่า an ใช้กับอะไรครับ


https://www.duolingo.com/profile/Warith20

ใช้นำหน้าคำที่เป็นเอกพจน์ ที่เสียงพยัญชนะต้นออกเสียงเป็นสระครับ


https://www.duolingo.com/profile/Warith20

เช่น - an egg เพราะตัวแรกออกเสียง e - an umbrella เพราะตัวแรกออกเสียง u - a university ไม่ใช่ an เพราะตัวแรกออกเสียง yu ไม่ใช่ u


https://www.duolingo.com/profile/wiboon2

ทำไมต้องใช้ this ใช้ theได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ต​อบถูกแล้วครับ​ แต่โปรแกรมบอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย