1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. [Song Ngữ Anh – Việt] Những b…

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-

[Song Ngữ Anh – Việt] Những bí mật của kim tự tháp - The mysteries of these pyramids

Happy new year!!!

Cho Anh gửi lời chúc muộn đến tất cả mọi người nha! Và giờ thì, cùng bắt đầu nào!

A group of scientists just found a mysterious hidden void in a Great Pyramid of Giza that could finally help us unravel the secrets of this ancient megalithic monument. They did this by using a cosmic particle detector, and there were initially tested by the equipment could get accurate scans through the pyramids thick walls. But instead of seeing what they expect. They saw a large empty space with really no obvious entrance, basically a mysterious floating void with no way in.

Một nhóm các nhà khoa học vừa tìm thấy một khoảng trống bí mật trong Đại Kim tự tháp Giza có thể giúp chúng ta làm sáng tỏ những bí mật của công trình cự thạch cổ này. Họ khám phá ra nhờ sử dụng một máy dò các hạt vũ trụ, và thử nghiệm ban đầu của thiết bị có thể nhận được những hình quét chính xác xuyên qua bức tường dày kim tự tháp. Nhưng thay vì nhìn thấy những gì mong đợi. Họ lại thấy một khoảng trống lớn không có lối vào rõ ràng, cơ bản đây là một khoảng trống chân không bí ẩn và không có lối vào.

Now to make sure this wasn’t some epic fail or some expensive prank. They took the time to use two other detection techniques to confirm it, and turns out the images were correct. So they announced their amazing historical discovery last week. The evidence suggests fossils and water erosion suggests, it’s much older than that Dr.Roberts M schlock was one of the first scientists to really tackle.

Giờ đây để xác nhận đây là lỗi kỹ thuật thời xa xưa hay là trò đùa tinh quái đắt giá. Họ đã sử dụng hai công nghệ phát hiện khác nhau để xác nhận điều này, và hóa ra những hình ảnh đó chính xác. Vì vậy họ đã công bố khám phá lịch sử tuyệt vời vào tuần trước. Những bằng chứng này cho thấy hóa thạch và sự xói mòn nước lâu đời hơn nhiều mà tiến sĩ Roberts M schlock, một trong những nhà khoa học đầu tiên thực sự đưa ra.

In the early 1990s, he suggested that the Sphinx was thousands of years, older than typically bleed to point back to 5,000 to 9,000 BC. He came to this conclusion based on water erosion patterns, found both on the statue in the surrounding rock.

Vào đầu những năm 1990, ông gợi ý rằng Nhân sư là hàng ngàn năm tuổi, lâu đời hơn có thể truy ngược đến 5.000 đến 9.000 năm Trước Công nguyên. Ông đã đi đến kết luận này dựa trên mô hình xói mòn nước, được tìm thấy trên bức tượng và đá xung quanh.

So many researchers also recognized the amazing ingenuity of the architects, who so perfectly measured and cut huge blocks of stone aligned them, with constellations and perhaps even designed it to generate the electricity on a massive scale.

Rất nhiều nhà nghiên cứu cũng nhận ra sự khéo léo tuyệt vời của các kiến trúc sư, họ đã đo lường và cắt đẽo một cách hoàn hảo những khối đá khổng lồ đứng thẳng hàng, với các chòm sao và thậm chí có thể thiết kế để tạo ra điện năng trên quy mô lớn.

The point is that the mysteries of these pyramids are just incredible. They really are amazing examples of a highly sophisticated and advanced civilization. And to figure out what they really are, we may have to rely on some of the groups’ technology off.

Vấn đề là những bí ẩn của kim tự tháp thật đáng kinh ngạc. Chúng thực sự là những ví dụ tuyệt vời về một nền văn minh cao cấp và tiên tiến. Và để hiểu được chúng thực sự là gì, chúng ta có thể phải dựa vào một số công nghệ của các nhóm nghiên cứu.

All now the cosmic particles used to scan the pyramids are called “a nuance”. They’re similar to the electrons, but 207 times heavier, and if you don’t know when cosmic rays hit our Earth’s atmosphere. They shoot these subatomic particles called muons towards the ground, and when they pass through objects, they give off some energy.

Hiện giờ tất là dò tìm các hạt vũ trụ khi sử dụng máy quét kim tự tháp được gọi là “hạt Muon”. Chúng tương tự như các electron nhưng nặng gấp 207 lần, và bạn biết không biết khi nào các tia vũ trụ này đánh vào bầu khí quyển Trái đất của chúng ta. Chúng bắn những hạt hạ nguyên tử gọi là muon về phía mặt đất, và khi chúng đi qua các vật thể, chúng sẽ phát ra năng lượng.

As were those strategically placed in the ER on tight the Giza pyramid recorded. Over several months, scientists scattered bits of data zipping through the thick stone blocks and finally creating an image kind of like a cosmic x-ray photo are really really expensive one. However the image of this mysterious void is not very clear so they’re not really sure what it is, except that it’s above the Grand Gallery, it’s empty and it measures around a 100 feet long.

Những thiết bị kỹ thuật này được đặt tại ER trên kim tự tháp Giza ghi lại. Trong nhiều tháng các nhà khoa học đã thu thập được những dữ liệu xuyên qua các khối đá dày và cuối cùng tạo ra hình ảnh giống như một bức ảnh tia X vũ trụ, thật sự đắt giá. Tuy nhiên hình ảnh của khoảng trống bí ẩn này không rõ ràng vì vậy họ không chắc chắn nó là gì, ngoại trừ việc xác nhận nó ở trên hành lang Grand Gallery. Nó trống rỗng và dài khoảng 30m.

Some researchers think it could be a construction gap that ancient builders use to access the King’s chambers and Grand Gallery during the pyramids construction. According to Harvard Egyptologist Peter Dominion, all we know is that they have a void and have a huge cavity, which means possibly intentional and is certainly worthy of further exploration.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng đó có thể là khoảng cách xây dựng mà những người thợ thời cổ dùng để tiếp cận phòng của Vua và hành lang Grand Gallery trong khi xây kim tự tháp. Theo nhà nghiên cứu Ai cập cổ đại của Đại học Harvard, Peter Dominion, tất cả những gì chúng ta biết là có một khoảng trống, có thể là các gian buồng rất lớn, nghĩa là có khả năng có chủ ý và chắc chắn là đáng để khám phá thêm.

In that sense is obviously frustrating, on the other hand, as an architectural discovery. Something we didn’t know about the interior of the great pyramid. It’s absolutely big news and of course with all the ridicule for theories of ancient aliens building the pyramids.

Theo hướng đó, rõ ràng là gây nản lòng, mặt khác cũng là một khám phá kiến trúc. Chúng ta không biết có gì bên trong của Đại Kim tự tháp này. Đó là một tin mới và dĩ nhiên nó phản ánh sự giễu cợt đối với các thuyết về người ngoài hành tinh cổ xưa đã xây kim tự tháp.

The researchers they’re kind of scared to make any daring speculations about what this hid a room in a great pyramid could be for. But maybe it was used to store giant a hundred foot tall mummies. We’re in ancient stash of Egyptian chili oil. Okay, probably not! But whatever it was, this is the greatest discovery inside the Giza pyramid since the 19th century.

Các nhà nghiên cứu đều e ngại khi đưa ra bất kỳ suy đoán táo bạo về khoảng trống bí ẩn trong Đại kim tự tháp là gì. Nhưng có thể nó được sử dụng để lưu trữ những xác ướp khổng lồ cao cả trăm mét. Chúng ta đang ở nơi cất giấu dầu ớt cổ xưa của người Ai Cập. Có thể là vậy không! Nhưng dù sao đó là khám phá vĩ đại nhất bên trong Đại Kim tự tháp Giza kể từ thế kỷ 19.

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt

 1. a mysterious hidden void: một khoảng trống bí mật

 2. (to) unravel the secrets: làm sáng tỏ những bí mật

 3. a cosmic particle detector: một máy dò các hạt vũ trụ

 4. water erosion: sự xói mòn nước

 5. (to) come to the conclusion: đi đến kết luận

 6. the amazing ingenuity of the architects: sự khéo léo tuyệt vời của các kiến trúc sư

 7. (to) generate the electricity on a massive scale: tạo ra điện năng trên quy mô lớn

 8. a highly sophisticated and advanced civilization: một nền văn minh cao cấp và tiên tiến

 9. ancient aliens: về những người ngoài hành tinh cổ xưa

 10. the greatest discovery: khám phá vĩ đại nhất

Source

Ngoài lề:
Lớp I like studying Eng. mai hoạt động trở lại nha!
Mình muốn tuyển thêm 1 CTV cho lớp, bạn nào muốn làm thì thông báo cho mình nhé!(Đã tuyển được)

Thanks for reading!

Nếu có ai đăng rồi thì Anh đăng lại nha!

Byebye~

February 10, 2019

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/rtftgff

like,hay quá!!!

February 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/_....Tya...._
 • Like cho bạn Anh nhe :D
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Thanks bạn Tya :)
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Upvote :3 Cho mình đk làm CTV nhé!
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Cảm ơn~

 • Cho Anh xin mail Dâu nha (mà hình như Anh có rồi thì phải)!

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DauNgok
 • Dâu cho lần nữa cho chắc ăn nhé: anh123thu234@
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Oke~
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/_LoveBlackpink_

Like

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Thanks!
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...
 • Upvote!

 • Mu nghĩ bạn nên in đậm/vàng phần TA hoặc TV để topic bắt mắt hơn, đồng thời nhìn nó cũng đỡ rối hơn nhé :3

Trên đây chỉ là ý kiến riêng của Mu thoii. Nếu không thích thì nói với Mu 1 tiếng nha =3=
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Cảm ơn Mu nhea!
February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/...-Mu-...
 • Không có gì <3 Chúc topic của bạn được nhiều nguoii ủng hộ nè <3
February 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/MoonCherry7

like nha

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/I-NSHN-I

1like.

February 16, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.