"It is too expensive!"

แปลว่า:มันแพงเกินไป

February 10, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/mamamia.ma

มันแพงมาก ก็ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย