"I really like you."

แปลว่า:ฉันชอบคุณจริงๆ

February 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mamamia.ma

ฉันชอบคุณมากๆ ก็ได้อยู่น้าาา


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

really ไม่ได้แปลว่า มาก หรอครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย