"I really like you."

แปลว่า:ฉันชอบคุณจริงๆ

February 10, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/mamamia.ma

ฉันชอบคุณมากๆ ก็ได้อยู่น้าาา


https://www.duolingo.com/profile/MarkChaa

really ไม่ได้แปลว่า มาก หรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/TrNum2398

ฉันชอบคุณจริง ๆ....เว้นวรรคจะผิดจ้า


https://www.duolingo.com/profile/Cher8233

ฉันชอบคุณจริงจริง


https://www.duolingo.com/profile/SastraPhut

ข่อยมั่กเจ้าแฮงๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย