"The cat drinks water."

แปลว่า:แมวตัวนี้ดื่มน้ำ

February 10, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/aonwanya

พิมพ์ถูกเเล้วเเเต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Chusaksasi

ตอบถูกแล้วจ้อว่าผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/237E1

ทำไมแอปนี้มันชอบให้เราผิดตรงคำว่า "นํ้า" ปะจำเลยว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/run11618

พิมพ์ถูกแต่คำตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

ทำไมผิดละ


https://www.duolingo.com/profile/cDFj14

คำนี้ทำไหมผิดเราพิมพ์ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Ess964523

ต้องพิมพ์​ Yhe​ cat drinks water. ถึงจะผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย