"คุณหาแมว"

แปลว่า:You find the cat.

February 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/q1FO5

ใช้ The ตอนไหน เหตุการณ์อะไร ทำไมใช้ The

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย