"คุณหาแมว"

แปลว่า:You find the cat.

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/q1FO5

ใช้ The ตอนไหน เหตุการณ์อะไร ทำไมใช้ The

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย