https://www.duolingo.com/garenaAFK123

xả lings

mik đang thừa lings. Bạn nào muốn thì mình cho.

Lưu ý : số lượng có hạn

rất rẻ: 1vote

mong các bạn ủng hộ mik.Bye

9 tiếng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyLinh2k5

cmt+upvote

9 tiếng trước

https://www.duolingo.com/garenaAFK123

bạn vote đầu tiên. 5 lings

9 tiếng trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.