https://www.duolingo.com/profile/Lersza

Névelő az angolban

Nem egyértelmű számomra,hogy az angolban mikor használunk névelőt a mondat elején...Van erre valami szabály? Pl. :Men have wives (nem tesz) The mothers have children (kiteszi) ...stb

February 11, 2019

13 hozzászólás


https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

Névelőket főnevek előtt használunk. Az angolban és magyarban is van határozott, határozatlan és "nulla" (hiányzó) névelő.

Azokat a leggyakoribb eseteket írom le, amelyek eltérnek a magyar használattól:

1) Speciális esetek:
Az angolban:

 • This, these, that, those mutató névmások előtt nem használunk névelőt:
  This movie is boring.
  Ez a film unalmas.

 • My, your, his, stb. birtokos névmások előtt nem használunk
  névelőt:
  Open your book on page 10.
  Nyisd ki a könyved a 10. oldalon.

 • Hangszerek és táncok előtt határozott névelőt használunk, ha általános értelemben beszélünk róluk:
  Can you play the piano?
  Tudsz zongorázni?
  Gyakran tangózom.
  I often dance the tango.

 • A nyelvek neve előtt nincs névelő:
  English in its early form was an inflected language.
  Az angol nyelv korai formája ragozott volt.
  De: The English language.

 • Doctor, teacher, cook, nurse, stb, father, mother, aunt, stb. előtt nem használunk névelőt "ismerős, saját" értelemben:
  Doctor says I smoke too much.
  Az orvos azt mondja, hogy túl sokat dohányzom.
  Cook has gone shopping.
  A szakács elment vásárolni.
  Father won't come home today.
  (Az) apa ma nem jön haza.

 • Breakfast, lunch,dinner, supper, tea előtt nem használunk névelőt, ha általános értelemben használjuk:
  Lunch is ready.
  Készen van az ebéd.

 • Foglalkozásnevek előtt határozatlan névelőt használunk:
  He is a teacher.
  Ő (egy) tanár.
  Tom wants to become a doctor.
  Tamás orvos akar lenni.

 • Number, room, page, chapter szavak előtt nem használunk névelőt , ha számnév követi őket:
  Open your book on page 10.

 • Napok, hónapok, évszakok nevei előtt határozott névelő áll, ha konkrét értelemben használjuk azokat:
  The July of 2007 was very rainy.
  2007 júliusa nagyon esős volt.

 • A napszakok, stb. kifejezésekor határozott névelőt használunk, általános értelemben:
  in the morning
  reggel, délelőtt
  in the afternoon
  délután
  in the evening
  este
  De: at night/down/noon/sunrise/sunset/ during the day
  napközben
  the day before yesterday
  tegnapelőtt
  the day after tomorrow
  holnapután
  at the time
  annak idején
  by the time
  akkorra, amikor
  the same
  ugyanaz

 • Újságcímekben gyakran elhagyják a névelőt

 • A tulajdonnevek használatánál van néha eltérés

2) Általában
A magyarban és angolban is igaz, hogy a megszámlálhatatlan főneveknek nincs többes számuk, és - természetesen - a megszámlálható többes számú főnevek valamint a megszámlálhatatlan főnevek előtt nem lehet határozatlan névelő. A két nyelvben nem teljesen azonosak a megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (pl. information, advice), de lehet az angolban mindkettő, különböző jelentéssel. Általában az angolban egyes számú megszámlálható főneveket nem használunk névelő nélkül, de azért vannak kivételek.

 • Határozott főnevet általában határozott névelővel (the) használunk:
  The table, the red pencil, the water, stb.
  Give me the book!
  Add ide a könyvet!

 • Határozatlan, egyes számú, megszámlálható főnevet általában határozatlan névelővel (a, an) használunk:
  A book, a pencil, stb.
  Give me a book!
  Adj egy könyvet!

 • Az angolban az általánost háromféle képen fejezhetjük ki:

Határozott névelővel:
The tiger hunts by night.
A tigris éjjel vadászik.

Határozatlan névelővel:
A butterfly's life is short.
Egy lepke élete rövid.

Névelő nélkül, megszámlálható főneveknél többes számban. Ilyen a magyarban nincs, az angolban ez a tipikus:
Dinosaurs were a large beast.
A dinoszaurusz nagyméretű állat volt.
Dogs are good friends to men.
A kutya az ember jó barátja.
Gold is rare.
Az arany ritka.
How did life begin?
Hogy kezdődött az élet?

A két példádban a főnevek általános értelemben vannak használva:
Men have wives. (tsz. névelő nélkül)
The mothers have children. (tsz. határozott névelővel)

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Lersza

Péter Kristóf! Köszönöm a részletes eligazítást, a konkrét példákat.Sokat segítettél.

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/peter.kristof.hu

Egy kicsit update-eltem a leírást. Persze ezeket a szerkezeteket be kell gyakorolni, a szabályok nem sokat érnek önmagukban.

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Lersza

Kedves Kristóf Péter! Pont a két említett mondat miatt nem értem,nem egyértelmű számomra. Hiszen A férfiaknak vannak feleségeik.. s az Anyák szeretik a gyermekeiket... mindkettőnél általánosságban beszél s többesszámot használ;mégis a férfiaknál nem kéri a névelőt az angolban míg az anyáknál igen...(?) Köszönöm neked!

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/9owls

Van egy csomó szabály, hogy mikor kell és mikor nem kell határozott névelő.
Vannak olyan helyzetek is, amikor mind a két eset lehetséges - például amikor nem világos egy mondatból, hogy általában beszél valamiről/valakikről (pl férfiakról) vagy konkrétan egy csoportról...

Olvasd el ezeket a cikkeket, de rákereshetsz a neten az angol határozott névelőre vagy az angol "zero article " - ra (semmi/nulla névelő) - így hívják ők azt az esetet, amikor nem kell névelő.
https://webnyelv.hu/az-angol-hatarozott-nevelo/

http://www.angoltanszek.hu/TUT/tut.php?tid=20

February 11, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Lersza

9owls! Köszönöm neked!Átrágom :D

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Lersza

Köszönöm Kristóf Péter! Pont e két példa miatt nem egyértelmű számomra: hiszen A férfiaknak vannak feleségeik. és a...Az anyák szeretik a gyermekeiket.. mindkettőben általánosságban és többesszámban beszél.... s mégis ha angolra fordítod az egyiknél ki kell tenni a névelőt a másiknál nem....(?)

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/jzsuzsi

Mindkettőnél működik a névelő nélküli verzió. Men have wives. Mothers have children.

Én itt azt mondanám, jobb valasztas a névelő nélküli verzió, mindkét mondatban, de “the”-vel is el kell fogadnia.

Azért, mert ez a két mondat: Men have wives. The men have wives. Az első általános értelmű, a második konkrét férfiakről szól, de magyarban ugyanaz lesz a fordításuk. A ferfiaknak vannak feleségeik.

February 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Lersza

Köszönöm kedves jzsuzsi! :)

February 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/1110567770

igék jelen ideje. Hol találom meg??

March 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/9owls

Itt van egy össefoglaló a 4 féle angol jelen időről. Ha a kék címekre kattintasz benne, mind a négyet külön magyarázza.
https://www.ef.co.hu/angol-nyelvi-feladatok/angol-nyelvtan/jelen-ido/

A duolingón van 3 Jelen lecke, aztán a Befejezett jelen és az Igenevek (ott van a folyamatos jelen). A leckéknél a "villanykörte" gombbal lehet megnézni a Tippeket és magyarázatokat.

March 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Judy372166

ez számomra is tisztázatlan !? :-(

March 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/9owls

Válaszoltam az előző kommentben, olvasd el ott.

March 6, 2019
Tanulj meg egy nyelvet mindössze napi 5 percben. Ingyen.