"It is possibly an elephant."

แปลว่า:มันอาจจะเป็นช้าง

February 11, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

มีan ก็ตัวหนึ่งไม่ใช่หรือ?


https://www.duolingo.com/profile/nuansri

ผิดด้วยหรือคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย