1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เขาจะกลับมาจากที่ทำงานตอนเจ็…

"เขาจะกลับมาจากที่ทำงานตอนเจ็ดโมงเช้า"

แปลว่า:He will return from work at seven.

February 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

He will come back from work at seven o'clock in the morning.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย