"เขาจะกลับมาจากที่ทำงานตอนเจ็ดโมงเช้า"

แปลว่า:He will return from work at seven.

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

He will come back from work at seven o'clock in the morning.

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย