"เขาจะกลับมาจากที่ทำงานตอนเจ็ดโมงเช้า"

แปลว่า:He will return from work at seven.

February 12, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

He will come back from work at seven o'clock in the morning.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย