"Julia is a student; she is a student."

แปลว่า:จูเลียคือนักเรียนคนหนึ่ง

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/E.Luangrat

Why is this a sentence?

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย