"หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง"

แปลว่า:A day has twenty four hours.

February 12, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/noemotion65

one day ก็ไม่ผิดนะแสรดด


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

Twenty four hours a day ก็ถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/Arain8

One day! Come on!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย