"หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง"

แปลว่า:A day has twenty four hours.

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Dew695621

Twenty four hours a day ก็ถูกนะ

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย