"His son is wearing a hat."

แปลว่า:ลูกชายของเขากำลังใส่หมวกใบหนึ่งอยู่

February 12, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Noel341570

Why is the same answer
as Duolingo wrong ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย