https://www.duolingo.com/huyroblox1234

4 cách thay thế từ "no"^_^ (#1)

Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 3 từ thay thế từ "no" (thực ra có 9 cách nhưng vì đăng quá muộn nên mik ko có thời gian để nói, lúc khác mik đăng tiếp)

1 "Nope"

"Nope" được sử dụng theo một cách khác của "No". Vào thế kỉ 19 "Nope" được sử dụng nhiều hơn "No" và thường dùng trong văn viết.

VD: Are you working - Nope

Bạn đang làm việc à - Không

2 "Never mind"

Nó có nghĩa là đừng bận tâm, không sao đâu

VD: Never mind. I'll come soon

Không sao đâu tôi sẽ tới ngay

3 " No way"

VD: If he ask money, no way please

Không đời nào nếu anh ta hỏi vay tiền tôi

4 "A fat chance"

"A fat chance" là từ thường dùng khi bạn không tin một thứ gì đó có thể xảy ra

VD: A fat chance i'd go out on a date with a guy like him

Không đời nào tôi lại muốn đi chơi với một người đàn ông như anh ta

Nếu các bạn có cmt gì thì cứ việc cmt nhé để mik có bổ sung nếu các bạn chưa thấy hài lòng nhen. BYE ^_^

February 14, 2019

317 Nhận xét


https://www.duolingo.com/udyhmtei10

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/bot-test

Nope don't do that with my friends

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/baohoangvn.vn

giết người ak fuck !

March 2, 2019

https://www.duolingo.com/Agent_ATP

STOP WREKING OUR COMMUNITY PLEASE

February 15, 2019

https://www.duolingo.com/uzbslgjgld

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/pakahkhhce

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmldbxzbyo

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbwqrxfko

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/thyxhelfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ppfqrczfbe

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkvfeiyyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlbjljzyo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkzviaayo

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udynjvdq10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ykiqkdzfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/vshnbelfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/zpeaddzfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkoqjboyo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyjazml10

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/suptfelfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hmbcpdlfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlbohhcyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hzusskhhce

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/neuphkhhce

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udydmpxp10

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kkwcedzfbe

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/oeuktkhhce

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/nnhtgkhhce

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jvgbrelfbe

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ppjopdlfbe

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyebdlh10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udylymao10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyevhyx10

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbojmiafu

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kpezsjhhce

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udybnofh10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udycbbir10

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/cdszddzfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/teiqcelfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xvfohelfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/dfuvtjhhce

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbwljxkyd

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udygoguo10

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlasfonyo

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbkdrztcd

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkoxybnyo

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyooudu10

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udykbobc10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/rdbhkkhhce

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hysvxkhhce

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/cxqgxkhhce

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyopnge10

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlfwkhdyo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbyexbado

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyhxiso10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uixujdzfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xnyuzdlfbe

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbrudccyy

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udybplqe10

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hqlmfkhhce

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jqcdidlfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jtcielhhce

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlikjoeyo

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/fjupyelfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ekhpnjhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kbhhkdzfbe

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkybeoayo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jckcfezfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlicactyo

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ibpgnclfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ymdundzfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyqduqh10

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/apiywkhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/peddhkhhce

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xdhqbezfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzblledfld

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/grlkblhhce

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udypsbcw10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ketihdzfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/vzdcwdlfbe

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyjxypc10

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/snyczjhhce

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kzaxndzfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkfpsiayo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/bxqfckhhce

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/qxkrbdzfbe

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkoffsgyo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkogfbmyo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkfqhsoyo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hsieyczfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkfnoudyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ebwduelfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/lyqnedzfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udypjbpb10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmldovzqyo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/dbulmkhhce

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbygjpeba

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyonfdz10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/zjjlwkhhce

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/poakuelfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/vjqreezfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlepmwmyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/oxpuvczfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/adwcwelfbe

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xdxxojhhce

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xsprwczfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/blknxczfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/yhukadzfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/iykqmdlfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ryoxidzfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbpmsxvjc

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbqffaolf

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbrzfapma

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyiubby10

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkdlblwyo

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkbviclyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlcsaidyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/eqphekhhce

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udymdffb10

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/dwspfelfbe

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ljieodzfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbupbuhql

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ayxxjelfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyjqpds10

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uigakelfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/mzgmsdzfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlcocdryo

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyhrklu10

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbpukzfvk

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbpobiamy

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udylocpf10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbulxifsq

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbuvbmbzo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udygvbay10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uerqdkhhce

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbqoubbvt

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kmaahdzfbe

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jrjoidzfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/vidaekhhce

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbpkuadrk

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/frpvbkhhce

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/sokbdkhhce

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbqclomqd

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/yxusfdzfbe

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyhtxea10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbufxlpoz

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/mbftzkhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/asdkvkhhce

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udylkxls10

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udypoula10

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlgcbdbyo

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbtfofawd

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbuolrsoi

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlghvqfyo

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/yqqkykhhce

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlgbdjhyo

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jwcqrelfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/zfupdezfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlhgmueyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlgkowoyo

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/lwynuelfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbyxvmaqr

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlfbvfhyo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/fhmoxkhhce

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ubjdzkhhce

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbxmxnvkj

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/gjcgeezfbe

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlhrosuyo

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xoewdezfbe

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlgfgfnyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jjjitelfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/iccidezfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbzovowed

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ruvstbzfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlcxgfhyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kudyydlfbe

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/chvrekhhce

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbqzikadp

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyhbfdd10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyalnzf10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/rtwopczfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udxbqatl10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyaxlru10

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jflbnjhhce

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/prysoczfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jemutelfbe

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udxbnhdr10

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/sqgvxclfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hgxjnjhhce

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbiedgsaf

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/scqufjhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udxdpafs10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/qnrknczfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/wyrzjjhhce

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/epsdtczfbe

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/vnnedjhhce

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyioepd10

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbjhdfeyb

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyajoue10

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kfkfnjhhce

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/lzxojjhhce

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hsnzsczfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udxdjfna10

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbhynhcgp

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbhgfefyp

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyadymq10

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbhsworct

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/zvdwqczfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udybcuqu10

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkwmdzhyo

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/boxvsczfbe

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyamauf10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbjavzdfq

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ozvoidlfbe

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/fxgzdlhhce

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/zozmdlhhce

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/llukcezfbe

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmklolfyyo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ztjleezfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/mepmtczfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/zlldgezfbe

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyqtfoj10

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlhpfpeyo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/mxfoeezfbe

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/pvaffezfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyqbbfa10

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/cbjbxkhhce

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jpyvzdzfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/pcfdrczfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyqnvek10

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ymsgdlhhce

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ukncxelfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/bgugtelfbe

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/rqysgezfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/rcsvykhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbaitxhfy

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbjmhidao

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/gmojbezfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkakzdbyo

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/konmndlfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/urmiojhhce

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbimavceh

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/rfwbzelfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbghmfykl

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmligabtyo

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/stcbyelfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlibubwyo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/lozxnjhhce

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/zlklgezfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udycdilu10

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyaoqsw10

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tgpewdlfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkyizaayo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/aqqnojhhce

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/rfyjyczfbe

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/jpcetjhhce

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkygroiyo

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/hoztbezfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kluizelfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbjerlknn

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/vubdwczfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/mwxnwczfbe

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ioltkdlfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ppwgzczfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/cmokvczfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkzpbqnyo

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/pdfqtjhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/vbbvsjhhce

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/liypckhhce

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/dsnzzelfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kwxxsdzfbe

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/wpnbukhhce

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/crmtqdlfbe

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbwuizqud

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/fhtywdzfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kkawvkhhce

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlegnbxyo

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlenjaoyo

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/wwljsczfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkywvohyo

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbkfrzftk

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/kmymtjhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmkyaefeyo

500/1026 bot: Hi

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uyrxjjhhce

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udycuhwi10

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/qtibndlfbe

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udycqdtn10

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/bsxfzjhhce

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/qtvglkhhce

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/ecqivkhhce

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbwfdfysd

500/1026 bot: Wait I am a bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlcjaigyo

500/1026 bot: DIslikeee

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/qszvsdzfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udynrdgy10

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlfarroyo

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/oweuwkhhce

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/fmjjpelfbe

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlfnauhyo

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xlqzydzfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbaaeqhtw

500/1026 bot: same

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzbxahstdi

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/tmlcfgosyo

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/gbvwmjhhce

500/1026 bot: Hmn...

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udxbaudr10

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/xzhsrkhhce

500/1026 bot: dislike

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/uzboqmrsfq

500/1026 bot: let's dislike this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/flznjelfbe

500/1026 bot: I can't like this topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/knmzvdzfbe

500/1026 bot: Hi, Can I dislike this topic?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/quxzrelfbe

500/1026 bot: I want to dislike thí topic

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/udyoinrs10

500/1026 bot: 500 bot?

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/...Jolie...

wth?

February 15, 2019

https://www.duolingo.com/..M1nhThien..

bọn này điên ak

February 15, 2019

https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
 • Like '_'
February 15, 2019

https://www.duolingo.com/..M1nhThien..

Bọn này điên ak

February 16, 2019

https://www.duolingo.com/Bot-test2

HACKER i a john cena like fight?

February 20, 2019

https://www.duolingo.com/SpadesQuinn
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3

Cmt toàn thấy mấy thanh niên bị insanity syndrome :>

March 5, 2019

https://www.duolingo.com/Kumiho_Riana

OHH~

March 16, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.