"I know where she is."

แปลว่า:ฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหน

February 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

ตอบถูกก็ยังผิดเฮ้อ..


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

แล้วถ้าตอบผิดอ่ะ จะไม่ถูกบ้างเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย