"ในวันจันทร์"

แปลว่า:on Monday

February 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/5ywr3

On monday แต่คำตอบของคุณที่เฉลยไว้ไม่ตรงค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย