"Hello Brazil"

แปลว่า:สวัสดี บราซิล

February 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

บราซิล พ่องงงง..


https://www.duolingo.com/profile/anas151163

เป็นไรของเมิง


https://www.duolingo.com/profile/aMluW

เขียนถูกแล้วไงไมผิดอ่ะมิเข้าใจ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย