"Hello Brazil"

แปลว่า:สวัสดี บราซิล

February 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aMluW

เขียนถูกแล้วไงไมผิดอ่ะมิเข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/nontakarn

ที่นี้บราซิล!!!! (มุข)


https://www.duolingo.com/profile/exo37

ถูกแล้วไอ่สัส


https://www.duolingo.com/profile/PaiMeerung

เขียนถูกเเล้วทำไมผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย